view cart menu separator categories menu separator faq
advanced search
pris


pris
Prisliste Dette er en liste som du kan forbeholde deg ang utgivelse av din bok. Når vi legger ut en bok så tar vi kun betalt pr bok som blir solgt. Om en bok blir på under 100 sider så vil den bli solg for 9.99 dollar. Dette vil da bli rundt 55 norske kroner. Altså det kommer litt på kursen som er den dagen boken blir solgt. Men det vil da bli trekt 1,5 dollar for kryptering av pdf filen, dette gjør så ikke andre kan legge ut din bok til salg for egen vinning. Altså det er en kopierings sperre som da gjør dette. Det vil også bli trekt 2 dollar for jobben med å sette den opp og legge den ut på nettet. Dette vil da bli 3,5 dollar pr bok på under hundre sider, om er det en bok mellom 100 og 200 sider vil det bli en liten økning på 1 dollar, men da vil boken bli solgt for 14,99 dollar pr stykk. Om du vill ha boken over satt på engelsk så vil det tilkomme en liten sum fra 100 norske kroner. Dette blir da gjort elektronisk så det er ikke sikkert gramatikken da er 100%, om dette skal gjøres manuelt så vil det bli en helt annen pris og må da gjøres av profesjonelle som vi pr i dag ikke har tilgang til. Om det er noe så nøl ikke med å sende oss en mail, det kan ta litt tid før den blir besvart, men vi jobber fortløpende så det skal ikke drøye så lenge. a_open@hotmail.com priser pr bok: Under 100 sider 9,99 dollar. Kryptering: 1,50 dollar. Utgivelse: 2,00 dollar. Oversettelse 100 norske kroner. 100-200 sider 14,99 dollar kryptering 2,00 dollar Utgivelse 2,50 dollar Oversettelse 150 norske kroner. 200-300 sider 19,99 dollar kryptering 2,50 dollar Utgivelse 3,00 dollar Oversettelse 200 norske kroner. 300-400 sider 14,99 dollar kryptering 3,00 dollar Utgivelse 3,50 dollar Oversettelse 250 norske kroner. Send oss gjerne noen ord om type bok du ønsker å gi ut, vi har noen grenser ang type bøker som vi kan gi ut. Rettningslinjer for type bøker som vi ikke kan gi ut: Bøker med Rasistiske innehold eller noe som kan føre til politisk krig eller vill skade noen på noen måte. Pornografiske innehold med verbale ord som ikke er egnet i en normal lese bok. Det er bøker med innehold som er forbeholdt de over 18 år, g som ikke kan leses av yngre. Vi kan ikke gi ut bøker med oppskrifter på ting som ikke skal lages av barn, som narkotiske ting eller bomber av noe slag. Våre bøker skal kunne leses av alle typer menesker og alle aldre, om dette ikke kan overholdes må vi se oss retten til å gjøre avslag på salget av denne type bok utgivelse. Vi vill at alle skal kunne gi ut bøker og at alle skal kunne lese den, men pga at vi er en nettbasert butikk så kan vi ikke gi ut alt som kommer inn. Vi beklager dette på det sterkeste men loven sier oss hva vi kan gi ut og ikke. Med vänlig hälsning Janne Kilen

top^

Last Updated: 24 Jun 2008 19:44:34 PDT home  |  about  |  terms  |  contact
Powered by eCRATER - a free online store builder